Anti-aging Medical Products Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

BİOPARKMEDİCALMP&GUN S1500

MP&GUN S1500

 

Biopark Medical tarafından üretilen Mpgun. MpGun mezoterapi için intradermal enjeksiyonları uygulamak için tasarlanmış bir cihazdır. Arayüzde ayarlanabilir enjeksiyon derinliği, hız ve şırınga motor gücü. MpGun; Selülit, bölgesel lipoidoz, vücut şekillendirme, kilo kaybı, yüz büyüleyici, yüz gençleştirme, uykuda, çatlak cilt, yara izi.

Sadece yetkili tıbbi personel tarafından kullanılmalıdır. Yeni kullanıcılar kullanımdan önce eğitilmelidir.

View this product at mesopengun.com.tr